İş Planlarınıza ek olarak PMIMINE Proje Yönetimi modülünde oluşturabileceğiniz detaylı tanımlamaları ile çalışmalarınızı daha geniş kapsamda ve detayda takip edip başarısını güvence altına alabilirsiniz.

Sadece bir kayıt sistemi olmayan PMI-MINE sizin çeşitli durumlarda ihtiyaç duyabileceğiniz projelendirme ve takip yapısına da uygun şekilde geliştirilmiş ve size entegre bir yapıda sunulmaktadır.

 

İş Planlamalarını Detaylı Teknik Çalışmalardan Proje Yönetimi ile Ayırın...

Birçok büyük ölçekli projede veya kurum projesinde üst seviyedeki ana iş planı, componentlerinin altında, alt seviyelerde daha detaylı ve genellikle farklı ekipler tarafından takip edilen, "daha teknik olabilecek" projeler barındırırlar. 

PMI-MINE size bu gibi alt seviye, teknik projeler için, çalışmaları ayırabileceğiniz, aynı zamanda İş Planı altında üst seviyede izleyebileceğiniz Proje Yönetimi modülün sunmaktadır.

Proje Yönetimi modülü tüm süreç takip atama ve raporlama mekanizmalarına sahiptir.

 

Proje Dokümantasyonlarının Derlenmesi...

PMIMINE entegre yapısı ile Projeleriniz altındaki tüm dokümanları derlemenize ve bir arada erşebilmenize imkan tanır.  Özellikle büyük ölçekli projelerde büyük sorun oluşturan final dokümanların ve teslim edilecek dokümantasyonların derlenmesi ve bir arada dutulması, ve arşiv olarak erişilmesi PMIMINE ortamında size eşsiz kolaylık sağlar. 

 

Sınırsız Proje Sablon Tanımlamaları...

PMIMINE entegre yapısı ile Projelerinizde kullanabileceğiniz standard yada ortak proje tanımlamalarını veya farklı proje iş tanımlarını tanımlamanıza ve yeni yaratacağınız projelerde bu şablon altındaki iş tanımlama otomatik olarak yaratarak kullanmanıza, etkinliğinizi arttırmanıza  olanak sağlar. 

 

 

 

 

 

 

 

Daha fazla bilgi için lütfen bizi arayınız.