PMI-MINE bir projeyi sadece "proje planı" olarak tek boyutlu bir yapıda değerlendirmektense, projenin ihtiyacına ve doğasına göre beş kurumsal seviyede planlama ve takip olanağı sunmaktadır. Bu seviyeler aşağıdaki gibidir.

 • Portföy
 • İş Planı ve İş Plan detayları
 • Proje ve Proje Detayları
 • Bütçeler ve Alt Bütçeler
 • Harcamalar

 PMI-MINE’nın hedef kitlesi:

 • Bu seviyelerde detaylı iş takibine ihtiyaç duyan kullanıcılar (kişi ya da kurumlar).
 • Bu aktivitelerle ilgili belge, kontak (kişi veya firma), insan kaynağı, bütçe, harcama vb. verisinin tek bir yerde toplanarak birbirleriyle ilişkilendirilmiş olarak izlenmesini sağlanmasını hedefleyen kullanıcılar.

PMI-MINE Kullanıcıları Bireysel veya Kurumsal olarak 2 gruba ayrılmaktadır:

Bireysel Kullanıcılar:

 • Proje Yöneticileri (kendi projelerinin takibi için)
 • Kapsamlı Projeleri aynı anda yürüten Proje Danışmanları (farklı müşterilerin farklı projelerini yürütenler)

Kurumsal Kullanıcılar:

 • Kapsamlı Proje Yürüten Devlet Kuruluşları ve/ya Müdürlükleri,
 • Devlet/AB/UN Proje Danışmanlığı yapan yürütücü Şirketler,
 • Bölgesel Kalkınma Ajansları,
 • Üniversiteler,
  • Eğitim ve Operasyonel Proje Yönetimleri,
  • Teknokentler, Teknoloji Entegrasyon Merkezleri,
  • Dijital Dönüşüm Merkezleri,
 • Organize Sanayi Bölgeleri Proje Ofisleri,
 • Kendi proje çalışmalarını kurumsal boyutta takip eden ve kurumsal bilgi havuzu oluşturmayı hedefleyen tüm Kurumsal Şirketler.

Tasarımından dolayı PMI-MINE gerek bireysel kullanıcılar için bir “bulut” uygulaması olarak online SaaS çözüm olarak açılabilmekte, gerekse kurumsal müşterilerinin ihtiyaçları doğrulusunda uyarlanarak “firmaya özel” çözüm (SaaS ya da Firma Kurulumu) olarak sunulabilmektedir.