Günümüzde Proje Yönetimi, kurumsal seviyede planlama ve iş takibi yapan tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde benimsenmesi ve olması gereken bir metodoloji ve sistemdir.

Piyasada bu amaçla geliştirilmiş pek çok başarılı “proje yönetimi” yazılımı olsa da bunlar genelde jenerik olarak hazırlanmış, detaylı ve projenin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesine imkân sağlamayan fakat tekil projelerin yönetiminde etkin olarak kullanılan yazılımlardır.

Gerçek proje ortamında ise özellikle büyük ölçekli projelerde,  çeşitli karar takip süreçleri için farklı iletişim yada dosya paylaşım uygulamalarına ihtiyaç duyulmakta,  proje veriler çeşitli ortamlarda dağınık olarak durmakta yada bilgilerin ve farklı ortamdaki dokümanların birbirleriyle ilgisini, etkileşimini kayıt altına almak zorlaşmakta yada imkansızlaşmaktadır.

Örneğin bir kararın son durumunu kontrol etmek için eMail yazışmalarını kontrol etmeniz, üstüne ilgili konudaki Jira ve Whatsup içindeki paylaşımları gözden geçirmeniz ve  Drive'a yüklemiş olduğunuz dosyaların son halini kontrol etmeniz gerekebilir. Bu derleme yapı ile kurumsal bir bilgi havuzu oluşturmanız zor ve çok fazla iş yükü istemektedir.
  

Peki Neden PMI-MINE?

OCCONS ve Piri Group, PMI-MINE yazılımını, birden çok projesi, ekipleri, departmanları, iş birliği ortakları ve müşterileri olan kurum ve danışmanlık şirketleri için  entegre bir kurumsal hafıza sistemi oluşturması amacıyla geliştirmektedir. 

Bu yönüyle bir proje yönetimi sistemi olmaktan çok, danışmanlık hizmetleri veren bir kurumun “yönetim bilişim sistemi” olarak şekillenmektedir. Yöneticiler, kurum geneli – portföyleriş planlarıalt İş planlarıprojelergörevleralt görevler ve paralelindeki bütçelerharcamalar hiyerarşisinde, farklı seviyelerde görevleri çalışanlara ve danışmanlara dağıtıp izleyebilmektedir. PMI-MINE içindeki her modül, doküman yönetimi modülüyle entegre olup her kaydı doküman yönetimi modülündeki bir dokümana bağlayabilmekte, bu şekilde bilgi ve dijital doküman aynı sistem içinde entegre bir yapıda ilişkilendirilerek tutulmaktadır. 

PMI-MINE, Piri Group ve OCCONS proje uzmanlarının toplamda 50 yıldan fazla AB ve uluslararası proje yönetim tecrübelerini, ekli dokümanda detayı verilen OCCONS’un WebKOBIS ERP altyapısı ile birleştirmektedir. Sürekli geliştirme içinde bulunan tasarım ve yazılım ekibinin hedefi, halihazırda katmanlı bir şekilde düzenlenen altyapı üzerinde, proje yönetimini kolaylaştırıcı birçok araç ve şablonu da programın bir parçası haline getirmektir. CRM modülü, anket modülü, danışman zaman çizelgesi modülü, danışman takip modülü, doküman yönetim modülü, danışman kontak havuzu modülü, eğitim geliştirme ve gerçekleştirme modülleri ilk etapta programa entegrasyonu düşünülen, bazıları opsiyonel olacak modüllerdir. 2024 yılı içinde, yazılımı büyük ölçüde tamamlanmış olacak bu modüller PMI-MINE’a entegre edilecektir.

Program ile birlikte ayrıca şablonlar da geliştirilecektir, bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir. PMI-MINE ile AB Teknik Destek, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Kamu İhale Kurumu’na proje başvuru süreçleri kolaylaşacak ve uygulama sırasında gerekli doküman üretim ve takipleri, proje raporlaması, PMI-MINE üzerinden yapılabilecektir. Şablonlarımız bittiğinde, uluslararası kuruluşların ön teklif ve nihai teklif verme süreçlerine harcadıkları kaynaklar azalacak, etkinlik artacak ve hata yapma oranları önemli ölçüde düşecektir. 

Piri Group ve OCCONS mevcut geliştirmeleri uygulamada aşamasında olan ve içinde oldukları gerçek projeler üzerinden yapmaktadır. PMI-MINE da bu yüzden jenerik bir proje yönetim programından farklı olarak danışmanlık şirketleri ya da birden çok proje yöneten kurumlar için özelleşmiş bir yapıya kavuşmaktadır.